• Zmiana w procedurach wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

    Uprzejmie informujemy, że w związku z tym, iż od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje centralizacja rozliczania podatku VAT. Wpłaty za legitymacje i duplikaty świadectw należy realizować za pośrednictwem rachunku bankowego "Dochody budżetowe ZSŁ."

    Nowy numer rachunku bankowego: 55 1240 1268 1111 0010 3854 9918.
    Ww. wpłaty nie będą już przyjmowane w kasie szkoły.

    Wniosek do pobrania : pobierz