• Prezydium Samorządu Uczniowskiego ZSŁ

  Hubert Hałun Patryk Brzezicki Adam Jurkiewicz
  Zastępca Przewodniczącego SU Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 2017-2018 Sekretarz Przewodniczącego SU

  Lista szkolnych profili mediowych:
  fb.com/zslgdansk - oficjalna strona ZSŁ
  fb.com/zslsum - strona Samorządu Uczniowskiego & Media ZSŁ

  fb.com/radiozsl - strona Radia ZSŁ
  bit.ly/radiozsl_yt - YouTube Radia ZSŁ
  bit.ly/zsltv_yt - YouTube ZSŁ TV