• 13 grudnia 2016 roku Gmina Miasta Gdańska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie Projektu pn.: „Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”. Projekt realizowany jest we współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 kluczowych branżach oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku.

  W naszej szkole wsparciem zostanie objętych 450 uczniów w okresie najbliższych 4 lat. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu.

  Pismo przewodnie

  Dokumenty do pobrania:

  REGULAMIN
  DEKLARACJA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
  DEKLARACJA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
  KARTA DANYCH
  OŚWIADCZENIE zał.8
  OŚWIADCZENIE zał.9

  Kontakt do opiekuna szkolnego projektu:

  Wojciech Władziński
  tel. 530869233