• Szkolne Muzeum Techniki przy ZSŁ powstało wiele lat temu z inicjatywy nauczyciela przedmiotów elektronicznych, Jerzego Kałdońskiego. Nauczyciele i uczniowie wspólnie zgromadzili różne przedmioty związane z rozwojem telekomunikacji, informatyki, telewizji i radia.

    Prace nad reaktywowaniem Szkolnego Muzeum Techniki rozpoczęto w 2009 roku. Podjęli się tego nauczyciele Katarzyna Dębicka i Urszula Smoczyńska oraz uczniowie: Łukasz Goncerzewicz, Konrad Ingielewicz, Marcin Litwiniak, Jarosław Szponer, Robert Żurawski i Mateusz Jarzynka. Muzeum po raz pierwszy można było zwiedzać podczas dni otwartych szkoły 2.04.2011 r.

    Osoby zainteresowane zwiedzaniem muzeum proszone są o kontakt z opiekunem grupy, Elżbietą Michalską: e.michalska@zsl.gda.pl