• RADA KIEROWNICZA

  Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

  Dyrektor
  mgr inż. Jadwiga Piechowiak
  Wicedyrektor
  mgr Magdalena Tyszer
  Wicedyrektor
  mgr inż. Dorota Blicharz
  Wicedyrektor
  dr inż. Wojciech Władziński
  Kierownik praktycznej nauki zawodu
  mgr inż. Andrzej Wójtowicz
  Kierownik laboratorium
  mgr inż. Agnieszka Pyda-Michalska
  Kierownik gospodarczy
  mgr Piotr Pettke
  Główna księgowa
  Eugenia Tomasiewicz