• Misja szkoły

  „Szkoła nie jest przystankiem.
  Jest drogą, która otwiera się
  na coraz to nowe horyzonty”
  Celestyn Freinet

  Misją Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku jest

  PRZYGOTOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA DO UCZESTNICTWA W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

  .

  Wizja szkoły

  „Takie będą Rzeczypospolite,
  jakie ich młodzieży chowanie”.
  Jan Zamoyski

  Wizją szkoły jest stworzenie modelu absolwenta poprzez:
  1. Stymulowanie procesu rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości oraz dojrzewania do dorosłego życia, kształcenie pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.
  2. Wyposażenie młodego człowieka w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samodzielne zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.