• Obrońcy Poczty Polskiej - patron szkoły

          Technikum Telekomunikacyjne w Gdańsku zostało powołane do życia w czerwcu 1951 r. przez Ministra Poczty i Telegrafów. Od 1959 r. patronem naszej szkoły są Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku, której historyczny budynek od stycznia 1952 r. był siedzibą szkoły i internatu. Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji postanowiło, że w miejscu bohaterskiej obrony pocztowców dnia 1 września 1939 r. będzie uczyła się młodzież, by zasilać kadry pracowników łączności.

          Wolne Miasto Gdańsk zostało utworzone zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego 15 listopada1920 r. Kompetencje władz gdańskich były ograniczone na rzecz Ligi Narodów i Polski, którą reprezentował Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.
  Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku została utworzona na mocy postanowień traktatu wersalskiego z 1919 roku oraz konwencji paryskiej z 1920 roku. Sprawa Wolnego Miasta Gdańska, obok konfliktu wokół tzw. korytarza polskiego, stała się pretekstem do napaści na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej.

          1 września1939 Niemcy dokonały agresji na Polskę. W Wolnym Mieście Gdańsk zostały zaatakowane dwa ważne punkty dla Polaków żyjących w tym mieście. O godz. 4:45 - równocześnie rozpoczął się atak na Pocztę Polską oraz ostrzał Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. Do kwietnia 1939 komórką samoobrony na Poczcie Polskiej kierował Alfons Flisykowski. Od kwietnia dowództwo przejął ppor. Konrad Guderski, który został przysłany do Gdańska przez Sztab Główny Wojska Polskiego. 1 września 1939 ok. godz. 4:00 budynek poczty został pozbawiono prądu oraz połączenia telefonicznego. Niemieckie oddziały liczyły na szybkie opanowanie gmachu. Zostali jednak odparci przez polską załogę. W ramach odpowiedzi agresor sprowadził pod gmach działa i wozy pancerne. Pierwszy atak niemiecki, mimo że Niemcom udało się wedrzeć do budynku, zakończył się niepowodzeniem i został odparty. Równocześnie został odparty atak od strony Urzędu Pracy, gdzie zostały wybite dziury w ścianach. Podczas tego drugiego szturmu śmierć poniósł dowódca obrony ppor. Konrad Guderski.

          Według założeń opracowanych przez Sztab Główny Wojska Polskiego pocztowcy mieli się utrzymać przez ok. 6 godzin, do czasu przybycia z odsieczą części Armii Pomorze. Pomoc jednak nie przybyła. Około godz. 18 pod pocztę sprowadzono motopompy, które do piwnic wpompowały benzynę. Przy pomocy miotaczy ognia została ona podpalona wywołując w środku gmachu budynku pożar. Sytuacja ta sprawiła, że o godz. 19 podjęto decyzję o kapitulacji.

          Jako pierwszy z płonącego budynku ok. godz. 19 wyszedł dyr. dr Jan Michoń. Mimo że niósł białą flagę, został przez napastników zastrzelony. To samo spotkało wychodzącego za nim naczelnika poczty Józefa Wąsika. Pozostali zostali aresztowani i umieszczeni w Prezydium Policji (28 osób), a ranni i poparzeni (16 osób) znaleźli się w szpitalu miejskim. Grupę więzioną w Prezydium Policji przeniesiono po kilku dniach do Victoriaschule.

          Dalsze losy Pocztowców po pierwszym września były różne. Ci, którzy zginęli pochowani zostali na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu na Zaspie przy ul. Bolesława Chrobrego. Obrońcy, którzy zdołali przeżyć byli sądzeni w dwóch procesach przez sąd polowy brygady generała Friedricha Eberhardta. Dnia 8 września 1939 sądzono 28 pocztowców, a 30 września 1939 pozostałych 10. Wszyscy zostali skazani na śmierć za uprawianie partyzantki. Wyrok wykonano prawdopodobnie 5 października 1939 r., około godziny 4 nad ranem, na ćwiczebnym poligonie Policji Gdańskiej na Zaspie. Pocztowcy zostali rozstrzelani. Do 28 sierpnia 1991 r. nie było znane miejsce egzekucji obrońców Poczty Polskiej. Na zbiorowy grób 38 pocztowców natrafili przypadkowo robotnicy prowadzący prace ziemne przy budowie garaży banku na Zaspie. Ekshumowane szczątki zostały ponownie pochowane na znajdującym się w pobliżu Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu w Gdańsku na Zaspie.

          Po wojnie dawny Plac Heweliusza otrzymał nazwę Placu Obrońców Poczty Polskiej. Z okazji 40. rocznicy bohaterskiej obrony 1 września 1979 r. na placu odsłonięto Pomnik Obrońców Poczty Polskiej.