• Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku kształci w następujących zawodach:

  1. TECHNIK INFORMATYK – trzy klasy pod patronatem firm: Aplitt, Kainos, Spartez
  2. TECHNIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ – klasa pod patronatem firm LOTOS, STESAR oraz Politechniki Gdańskiej
  3. TECHNIK ELEKTRONIK – klasa pod patronatem firmy SATEL i Politechniki Gdańskiej
  4. TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – klasa pod patronatem firm: Telkom-Telmor, Vector, Vectra, PIKE, CHOPIN
  5. TECHNIK TELEINFORMATYK – trzy klasy pod patronatem firm: INTEL/SPRINT, Politechniki Gdańskiej/SEVENET oraz pod patronatem firmy DGT


  We wszystkich klasach przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym są:
  matematyka i fizyka

   
   

   
   
  TECHNIK INFORMATYK

   
  • Klasa 1a – patronat APLITT
  • Klasa 1b – patronat KAINOS
  • Klasa 1c – patronat SPARTEZ
  • Klasa 1d

   
  Informatyka jest zawodem łączącym wiedzę z różnych obszarów technologii informacyjnej, pozwalającym dynamicznie wkroczyć na współczesny rynek pracy i na nim zaistnieć. Informatyków potrzebują firmy posiadające własną bazę komputerową: banki, urzędy, firmy z branży medialnej oraz telekomunikacyjnej, szkoły i uczelnie oraz przedsiębiorstwa specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
   
  Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością - można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana technologia IT. Możliwości zatrudnienia rosną wraz ze wzrostem informatyzacji gospodarki.
   
  Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • składania i konfiguracji systemów komputerowych,
  • projektowania i instalowania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania nimi,
  • projektowania bazy danych i zarządzania nią,
  • tworzenia aplikacji internetowych i zabezpieczeń systemów komputerowych,
  • tworzenia stron internetowych oraz administrowania nimi.

   
  Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

  • uczestniczy w różnych formach szkoleń organizowanych przez Politechnikę Gdańską,
  • ma możliwość uczestnictwa w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,
  • uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsoft,
  • korzysta z nowoczesnych pracowni,
  • rozwija swoje zdolności w czasie zajęć dodatkowych z zakresu: grafiki komputerowej, robotyki, radiokomunikacji, programowania,
  • ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
  • uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez pracowników firm współpracujących ze szkołą,
  • może uzyskać certyfikat nabycia umiejętności praktycznych,
  • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

   
  Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

   
  i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika informatyka.

   
   
  TECHNIK AUTOMATYK

   
  • Klasa 1e – pod patronatem firm: LOTOS, STESAR i Politechniki Gdańskiej

   
  Automatyka to dziedzina techniki zajmująca się wykonywaniem, uruchamianiem, konserwacją i eksploatacją instalacji przemysłowych, a także programowaniem i wykorzystaniem sterowników programowalnych w tworzeniu automatycznej linii produkcyjnej. Programy nauczania dla tego zawodu zostały przygotowane we współpracy z pracodawcami, którzy objęli klasę swoim patronatem.
   
  Zdobycie kwalifikacji w zakresie automatyki przemysłowej daje szansę na otrzymanie atrakcyjnej pracy związanej z nowymi technologiami już po ukończeniu naszej szkoły. Dzięki zdobytej wiedzy można m.in. założyć własną działalność gospodarczą oraz wykonywać samodzielne systemy automatyki lub pracować jako technik (konserwator)
  instalacji automatyki przemysłowej.
   
  Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • projektowania i budowania, konfigurowania i uruchamiania oraz eksploatowania i konserwowania instalacji,
  • programowania sterowników programowalnych,
  • nowoczesnego sterowania systemami opartymi na technologii światłowodowej,
  • lutowania przewlekanego, powierzchniowego SMD oraz BGA,

   
  Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

  • korzysta z bardzo dobrze wyposażonych pracowni (pracuje na nowoczesnym sprzęcie dostarczanym przez regionalne firmy branżowe – LOTOS, KAZBI, SIMEX),
  • ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
  • uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Gdańskiej,
  • może uzyskać certyfikaty nabycia umiejętności praktycznych,
  • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

   
  Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • EE.17 – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej,
  • EE.18 – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej,

   
  i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika automatyki przemysłowej.

   
   
  TECHNIK ELEKTRONIK

   
  • Klasa 1f – pod patronatem firmy SATEL i Politechniki Gdańskiej

   
  Elektronika to dziedzina techniki obejmująca analizę działania obwodów elektronicznych, urządzeń oraz wykonywanie, konserwację i eksploatację instalacji, m.in. telewizyjnych (satelitarnych, naziemnych oraz kablowych), alarmowych, komputerowych oraz automatyki przemysłowej.
   
  Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w firmach elektronicznych lub zakładać własną działalność gospodarczą i samodzielnie wykonywać systemy instalacyjne. Klasa elektroniczna jest wspierana przez następujące firmy, organizacje oraz uczelnie: SATEL, SPRINT, BIALL, RADMOR, DAREKON, SYNOPSYS, Politechnika Gdańska.
   
  Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • projektowania, budowania, konserwacji i eksploatacji instalacji:
  • - systemów sygnalizacji włamania i napadu (alarmy) oraz systemów kontroli dostępu, - telewizji dozorowej,
   - inteligentnego budynku KNX,
   - sieci komputerowych,
   - automatyki przemysłowej,
   - telewizji cyfrowej (naziemnej i satelitarnej) oraz analogowej (kablowej),
   - domofonowej.

  • lutowania przewlekanego, powierzchniowego SMD oraz BGA,
  • projektowania i realizacji systemów audiowizualnych.

   
  Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

  • pracuje na nowoczesnym sprzęcie dostarczanym przez regionalne firmy branżowe – Telkom-Telmor, Vector, Vectra, TK Chopin, SATEL, RADMOR, BIALL, Darekon,
  • korzysta z nowoczesnych pracowni, rozwijając swoje zdolności w czasie zajęć dodatkowych m.in. z zakresu: grafiki komputerowej, robotyki, radiokomunikacji, programowania,
  • uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsoft,
  • ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
  • może uzyskać certyfikat nabycia umiejętności praktycznych,
  • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

   
  Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • EE.03 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
  • EE.22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych,

   
  i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika elektronika.

   
   
  TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  • Klasa 1g – pod patronatem firm: Telkom-Telmor, Vectra, PIKE, TK CHOPIN, Akademii Morskiej

   
  Szerokopasmowa komunikacja elektroniczna to dziedzina techniki zajmująca się:

  • konserwacją i eksploatacją instalacji telewizyjnych (satelitarnych, kablowych i naziemnych)
  • instalacją okablowania światłowodowego w celu przesyłania sygnałów przez telewizyjnych operatorów kablowych
  • szeroko rozumianą radiokomunikacją, w tym łącznością radiową służącą do sterowania dronami

   

  Programy nauczania dla tego zawodu zostały przygotowane we współpracy z pracodawcami, którzy objęli klasę swoim patronatem.
   
  Zawód technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej stanowi szansę na atrakcyjną pracę związaną z nowymi technologiami już po ukończeniu naszej szkoły. Dzięki zdobytej wiedzy można m.in. założyć własną działalność gospodarczą i wykonywać samodzielne systemy telewizyjne lub pracować jako technik (konserwator) instalacji telewizyjnej w obiektach.

   

  Szkoła współpracuje m.in. z niemieckim instytutem DIBKOM i amerykańskim stowarzyszeniem ANGA, zrzeszającym operatorów kablowych. Polskim odpowiednikiem obydwu organizacji jest PIKE (Polska Izba Komunikacji Elektronicznej), która zrzesza takie firmy, jak: UPC, VECTRA, TK Chopin, i Telkom-Telmor. Możliwość znalezienia zatrudnienia w firmach niemieckich działających pod patronatem DIBKOM-u zwiększa rozszerzony program kształcenia z języka niemieckiego.

   
  Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • projektowania, budowania, konfigurowania, eksploatowania, konserwacji i instalacji telewizji naziemnej,
  • montażu telewizji cyfrowej, analogowej oraz dozorowej, opartych na technologiach kablowych najnowszych generacji,
  • montażu i uruchamiania instalacji telewizji satelitarnej,
  • sieci internetowych opartych na technologii DOCSIS,
  • nowoczesnej sieci telewizji kablowej i satelitarnej opartej na technologii światłowodowej fiber-deep,
  • lutowania przewlekanego, powierzchniowego SMD oraz BGA,
  • technik audiowizualnych,
  • wykorzystania dronów w monitoringu oraz w procesie wykonywania zdjęć do map,
  • posługiwania językiem niemieckim w branży technicznej.

   
  Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

  • pracuje na nowoczesnym sprzęcie dostarczanym przez regionalne firmy branżowe – Telkom-Telmor, Vectra, TK Chopin,
  • ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
  • może uzyskać certyfikat nabycia umiejętności praktycznych,
  • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

   
  Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • EE.19 – Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej,kablowej i naziemnej
  • EE.20 – Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

  i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

   
   
  TECHNIK TELEINFORMATYK

   
  • Klasa 1h – pod patronatem firm: INTEL, SPRINT (zintegrowane systemy mikrokomputerowe i mikroprocesorowe)
  • Klasa 1i – pod patronatem Politechniki Gdańskiej i firmy SEVENET (serwery telekomunikacyjne, swiching i routing, rozszerzone bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, biometria w teleinformatyce)
  • Klasa 1j – pod patronatem firmy DGT (zintegrowane serwery telekomunikacyjne, switching i routing)

   
  Teleinformatyka wykorzystuje metody i narzędzia informatyki w telekomunikacji oraz najnowocześniejsze osiągnięcia telekomunikacji w informatyce. Uczniowie uzyskują wiedzę z zakresu: technologii informatycznych oraz architektury komputerów, elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, technologii LAN/WAN, telefonii cyfrowej oraz serwerów komunikacyjnych różnych firm.
   
  Zawód technik teleinformatyk stanowi szansę na atrakcyjną pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Stanowi również doskonałą podstawę do kontynuowania nauki na studiach technicznych. Klasy teleinformatyczne wspierają następujące firmy i uczelnie: INTEL, Politechnika Gdańska, SEVENET, SLICAN, DGT, SPRINT.
   
  Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • projektowania, budowy i obsługi sieci komputerowych w tym sieci rozległych,
  • montażu łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej,
  • obsługi urządzeń LAN/WAN, konfiguracji i obsługi oraz serwerów telekomunikacyjnych,
  • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej.

   
  Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

  • korzysta z profesjonalnych pracowni wyposażonych przez firmy patronackie (DGT, Sprint, Slican, SEVENET, INTEL),
  • uczestniczy w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów firm patronackich,
  • ma możliwość uczestniczenia w Akademii CISCO,
  • może odkrywać i rozwijać swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć pozalekcyjnych.

   
  Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • EE.10 - Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
  • EE.11 - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

   
  i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika teleinformatyka.