• Lokalna akademia Cisco

    Nasza szkoła posiada status Akademii CISCO. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie kursów: IT Essentials, CCNA Routing and Switching, CCNA Security oraz wielu innych, mających za zadanie wykształcenie przyszłych techników informatyków oraz teleinformatyków oraz przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Uczniowie po zdaniu wymaganych egzaminów w naszej szkole otrzymają specjalne zaświadczenie CISCO.

    Kursy są dostępne w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

    A zostać studentem Akademii należy:

  • 1. Wpłacić na konto Rady Rodziców ZSŁ 10,- zł z adnotacją AKADEMIA CISCO
  • 2. Zapisy w roku szk. 2016.2017 zostały już zakończone
  • Szczegółowe opisy na stronie http://cisco.zsl.gda.pl/