• W sprawie pomocy materialnej (stypendia socjalne - unijne, szkolne, stypendia motywacyjne, stypendia dla zdolnych, pomoc rzeczowa, możliwość wypożyczenia podręczników, pomoc w umundurowaniu):

    Prosimy zgłaszać się do p. Renaty Piskozub (pok. 109, 110) lub p. E. Gajowiak (pok. 308)

    Strona "Pedagog i psycholog szkoły"