• Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku
  tel. 58 349 46 90

  Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR (NZOZ)
  gdanskporadnia@monar.org

  Ośrodek Terapii dla dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych (PZOZ)
  tel.: 58 347 89 30

  Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
  tel./fax 58 320 02 56
  tel. interwencyjny 058 320 44 04

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
  tel. 58 342 31 50

  Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
  Poradnia Rodzinna - Zespół Psychologicznego Wspierania Rodziny
  tel.: 58 511 01 21 i 22

  Poradnia dla Młodzieży “Impuls”
  797 133 123

  Antynarkotykowy Telefon Zaufania
  tel.: 801 199 990

  Telefon zaufania Fundacja Dzieci Niczyje
  tel.: 116 111

  NIEBIESKA LINIA
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  tel.: 801 12 00 02

  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  tel. 58 322 29 00

  Wydział Edukacji UMG
  tel. 58 323 67 27

  Poradnia PP nr 3
  58 301-07-21