• Uczniów klas drugich, trzecich oraz czwartych zapraszamy na darmowe kursy : "Windows Server 2012" , "Adobe Flash Player". Zapisy u p.Marcina Jaroszyńskiego (sala 208).

  Kurs "Windows Server 2012" - instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012.

  Kurs MS Windows Server będzie trwał 80 godz. i będzie realizowany przez autoryzowanego Trenera. Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem, który dla uczestników/czek jest bezpłatny.

  Uczestnicy na czas kursu będą mieli do dyspozycji autoryzowane podręczniki.

  Kurs prowadzony w języku polskim na anglojęzycznych materiałach, które przygotowują do autoryzowanego egzaminu.

  Po otrzymaniu listy uczniów będę w stanie przygotować harmonogram – kurs najprawdopodobniej będzie realizowany po zajęciach w tygodniu i w weekendy.

  Uczestnikami/czkami kursu mogą być uczniowie klas I-IV (uczniowie klas IV jeśli wyrażą chęć udziału w kursie zostaną przyjęci o ile ułożony harmonogram pozwoli zakończyć kurs przed wakacjami).

  Dla zachęty dodam, że sam podręcznik do tego kursu to koszt 830 zł netto. Dodatkowo uczniowie mają możliwość zrealizować kurs w 2 x dłuższym wymiarze czasu (kurs komercyjny trwa 40 godz.) co pozwoli im lepiej przygotować się do egzaminu.

  Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnej do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Kurs koncentruje się na zagadnieniach początkowej implementacji i konfiguracji podstawowych usług serwerowych takich jak: Active Directory Domain Services (AD DS), usługi sieciowe oraz konfiguracją Hyper-V.

  Zagadnienia poruszane podczas kursu Win Server:

  •Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012

  •Infrastruktura AD DS., instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny

  •Zarządzanie obiektami AD DS

  •Automatyzacja administracji AD DS

  •Implemantacja adresacji IPv4

  •Instalacja i konfiguracja Dynamic Host

  •Configuration Protocol (DHCP), oraz zarządzanie bazą danych DHCP

  •Implementacja rozwiązywania nazw w środowisku Windows Client i Windows Server

  •Implementacja adresacji IPv6

  •Implementacja opcji konfiguracyjnych magazynu w systemie Windows Server 2012

  •Włączenie i konfiguracja usług plikowych i wydruku w systemie Windows Server 2012

  •Implementacja zasad grupy

  •Zabezpieczanie infrastruktury w systemie Windows Server 2012 przy użyciu obiektów zasad grupy

  •Technologie wirtualizacyjne Microsoft zawarte w Hyper-V