• Spotkania wychowawców z rodzicami odbywają się w poniedziałki w wyznaczonych salach (informacja o przydzielonych salach znajduje się przy portierni i przy sekretariacie).
   

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  DZIEŃ TEMAT SPOTKANIA
  19 września 2016 r. spotkanie organizacyjne (zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole i z wymaganiami edukacyjnymi)
  28 listopada 2016 r. spotkanie semestralne (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych)
  10 kwietnia 2017 r. spotkanie informacyjne (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniów klas czwartych)
  12 czerwca 2017 r. spotkanie roczne (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych)

   

  W dniach spotkań z rodzicami wszyscy nauczyciele pełnią dyżury konsultacyjne w godzinach 16.30-18.30 (przydział sal w gablocie przy sekretariacie).